Våra yttersulor ger dig många alternativ

Yttersulans egenskaper

Hos New Feet designar vi våra egna yttersulor. Vi använder olika material beroende på uppgiften. Vi lägger stor vikt vid två egenskaper hos våra yttersulor:

  • de måste vara stabila i hälen och
  • flexibla i framfoten i varierande grad

Vi uppnår dessa egenskaper genom att bädda in en led (förstyvning) i sulan. Flexibiliteten i framfoten beror på yttersulans design och material. Ibland använder vi en 2-komponentsula, där vi kan justera framfotens flexibilitet mer exakt.

Yttersulornas form måste matcha den läst skon är byggd på. Här kan du läsa mer om läster.

Gångfunktion

Gångfunktion I den ortopediska världen är det ofta nödvändigt att ge din gång en hjälpande hand. Detta görs ofta genom att lägga till en gångfunktion i skorna - genom att runda hälen och frampartiet. På New Feet arbetar vi med 3 grader av gångfunktion:

Enkel gångfunktion

Enkel gångfunktion

Finns i följande yttersulor (lästnummer  9, 11, 34, 35, 43, 49, 62, 71, 75, 77, 78)

Medium gångfunktion

Medium gångfunktion

Finns i följande yttersulor (lästnummer: 2, 4, 10, 12, 17, 43, 49, 66, 68, 72, 74)

Stel gångfunktion

Stel gångfunktion

Finns i följande yttersulor (lästnumren: 1, 3, 4)