Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy på NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för oss och vi samlar endast in personuppgifter när de är relevanta för din aktivitet hos NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S.
 
När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter kommer vi alltid att följa alla relevanta rättsliga bestämmelser.
 
Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som vi är juridiskt skyldiga att göra det, eller så länge som de är relevanta för det syftet som de samlades in för.
 

Upplysningar som samlas in

Önskar du att köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna slutföra transaktionen och erbjuda dig våra tjänster och produkter. Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din varukorg under tiden du använder vår webbshop.
Vi kan inhämta information såsom namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsuppgifter.
 
NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S inhämtar och behandlar dina personuppgifter när du:
 
  • Besöker vår hemsida
  • Genomför ett köp av våra produkter
  • Registrerar dig till vårt nyhetsbrev ich Testpanel
  • Skickar oss frågor, reklamationer eller feedback

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.new-feet.se är NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S, Langelandsvej 6, 8940 Randers SV, cvr nr. DK27508723.
 

Grund för behandling och syfte

Vi samlar in din allmänna kontaktinformation, såsom namn och adress, för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst som du har köpt av oss. Vi samlar in din e-postadress för att skicka dig en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse.
 
När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ditt namn, dina kortuppgifter och din IP-adress. Den information som samlas in under betalningstransaktionen används och lagras endast för att behandla betalningen och uppfylla avtalet. När du genomför betalningar kommer vissa av dina uppgifter att skickas till Quickpay/Klarna, inklusive information som är nödvändig för att slutföra eller stödja betalningen, till exempel det totala inköpsbeloppet och faktureringsinformation.
 
Om du har gett oss ditt samtycke under registreringsprocessen eller på vår webbplats kommer vi att använda din e-postadress för att skicka nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk för avregistrering. Om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst kunna återkalla ditt samtycke.
 
Om du inte vill uppge dina personuppgifter som krävs för att slutföra ett köp av en produkt kan du tyvärr inte köpa produkter från oss via vår hemsida.
 
Dina uppgifter (förutom din e-postadress, om du har samtyckt till att den användas för att få erbjudanden) raderas fem år efter det att du har fått dina varor eller tjänster.
 

Övriga mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter vidare till tredje parter och vi överför inte dina personuppgifter till tredje land.
 
Vi har vår hemsida hos Dynamicweb och vårt betalningssystem genom Quickpay/Klarna, som fungerar som våra databehandlare. Alla personuppgifter som du lämnar på vår hemsida lagras i Dynamicwebs datacenter.
 
Vi använder externa företag som leverantörer för att tillhandahålla våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra databehandlare kommer endast att behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med kraven i lagstiftningen för databehandlare.
 
Vi har ingått ett databehandlingsavtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler för skydd av dina personuppgifter.
 

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du ett antal rättigheter som vi har som krav att alltid uppfylla. Du har rätt att begära följande från oss:
 
  • Att få tillgång till och korrigera/ändra dina personuppgifter
  • Att få personuppgifter raderade
 
Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.
 
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller om du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran om detta till vår e-postadress info@new-feet.com.